Polityka prywatności

Start 🠖 Polityka prywatności

Korzystając z serwisu www.zainteresowani.pl możesz być poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.

 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), ZAinteresowani Sp. z o. o. zwana dalej ZAinteresowani informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

  Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ZAinteresowani a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z ZAinteresowani na adres ul. Al. Józefa Piłsudskiego 17/4, 35-074 Rzeszów bądź poprzez formularz kontaktowy na stronie www.zainteresowani.pl.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zainteresowani Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Al. Józefa Piłsudskiego 17/4.
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie następujących kategorii:
  1. dane identyfikacyjne
  2. dane kontaktowe
  3. dane do rozliczeń
  4. dane do wystawienia faktury
   – przetwarzane będą w celu realizacji art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się:
  • w celu zwiększenia funkcjonalności i wygody podczas korzystania ze strony www.zainteresowani.pl;
  • w celach marketingowych i statystycznych;
  • w celu odpowiedzi na pytanie lub nawiązania kontaktu;
  • w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług;
  • w celu realizacji funkcji Facebooka, Instagrama i innych portali społecznościowych lub komentowania postów;
  • w celu wykorzystania wizerunku na stronie internetowej oraz w social media.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz podmioty uczestniczące w realizacji serwisu. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom działającym na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie z nich wynikającym.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 9. ZAinteresowani dokonuje operacji profilowania Klientów, polegającego na przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności historii celem przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb, nie wywołuje to jednak żadnych skutków prawnych dla Klienta. W odniesieniu do operacji profilowania Klient w każdym czasie może wnieść sprzeciw.
 10. Cookies oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Pan/Pani korzysta ze stron internetowych www.zainteresowani.pl
 11. Urządzenie oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego uzyskuje Pan/Pani dostęp do Serwisu www.zainteresowani.pl.
 12. Co do zasady tylko gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, przy badaniach ankietowych czy w formularzach zamówień zbieramy informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe. W sprawach newslettera możesz skontaktować się z nami mailowo serwis@azr-projects.com albo tradycyjną pocztą: Zainteresowani Sp. z o. o., ul. Al. Józefa Piłsudskiego 17/4, 35-074 Rzeszów.
 13. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Pana/Pani, bez wyraźniej zgody udzielonej w formie pisemnej bądź za pomocą poczty elektronicznej. Jedynym przypadkiem, gdy będzie zobligowany to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
 14. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Pana/Pani Urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Pana/Pani Urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane i dostosować Serwis www.zainteresowani.pl indywidualnie każdemu Odwiedzjącemu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 15. Pan/Pani ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu www.zainteresowani.pl będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 16. Administrator wykorzystuje Cookies w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Pana/Pani preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu www.zainteresowani.pl, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 17. Pan/Pani może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Pana/Pani Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Pan/Pani urządzeniu.
 18. Może Pan/Pani w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH NIE JEST OBOWIĄZKOWE, ALE BEZ TYCH DANYCH NAWIĄZANIE I/LUB KONTYNUACJA WSPÓŁPRACY NIE BĘDĄ MOŻLIWE.